Kapitaliseringsfaktorer

Arbejdsskader før 1. januar 2004 (og erhvervssygdomme anmeldt i 2004)
Forsørgertabserstatning tilkendt til det 67. år
Kvinder
Gældende ved omsætning før 1. marts 2015

Note: Omfatter efterladte født før den 1. juli 1939 og efterladte, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet før den 1. juli 1999, med erstatning tilkendt til det 67. år med 2 års afløsningsbeløb

 

Fyldt alder: 57 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9   6,609 6,640 6,671 6,701 6,732 6,763 6,794 6,825 6,856 6,886 6,917
10 6,948                      

 

Fyldt alder: 58 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8   6,260 6,294 6,329 6,363 6,397 6,431 6,465 6,499 6,534 6,568 6,602
9 6,636                      
10                        

 

Fyldt alder: 59 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7   5,878 5,916 5,954 5,991 6,029 6,067 6,105 6,143 6,181 6,218 6,256
8 6,294                      
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 60 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6   5,459 5,501 5,543 5,584 5,626 5,668 5,710 5,752 5,794 5,835 5,877
7 5,919                      
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 61 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5   4,997 5,043 5,090 5,136 5,183 5,229 5,276 5,322 5,369 5,415 5,462
6 5,508                      
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 62 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4   4,490 4,541 4,593 4,644 4,696 4,748 4,799 4,851 4,902 4,954 5,005
5 5,057                      
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 63 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3   3,930 3,988 4,045 4,102 4,160 4,217 4,274 4,332 4,389 4,446 4,504
4 4,561                      
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 64 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2   3,313 3,377 3,441 3,504 3,568 3,632 3,696 3,760 3,824 3,887 3,951
3 4,015                      
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 65 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1   2,629 2,700 2,771 2,842 2,913 2,985 3,056 3,127 3,198 3,269 3,340
2 3,411                      
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 66 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   1,870 1,950 2,029 2,108 2,187 2,267 2,346 2,425 2,504 2,584 2,663
1 2,742                      
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10