Kapitaliseringsfaktorer

Arbejdsskader før 1. januar 2004 (og erhvervssygdomme anmeldt i 2004)
Forsørgertabserstatning tilkendt til det 65. år
Kvinder
Gældende ved omsætning før 1. marts 2015

Note: Omfatter efterladte født den 1. juli 1939 eller senere, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet den 1. juli 1999 eller senere, med erstatning tilkendt til det 65. år med 4 års afløsningsbeløb

 

Fyldt alder: 55 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9   7,361 7,393 7,424 7,455 7,487 7,518 7,549 7,581 7,612 7,643 7,675
10 7,706                      

 

Fyldt alder: 56 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8   7,085 7,119 7,154 7,189 7,223 7,258 7,293 7,327 7,362 7,397 7,431
9 7,466                      
10                        

 

Fyldt alder: 57 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7   6,782 6,821 6,859 6,897 6,936 6,974 7,012 7,051 7,089 7,127 7,166
8 7,204                      
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 58 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6   6,451 6,494 6,536 6,579 6,621 6,664 6,706 6,748 6,791 6,833 6,876
7 6,918                      
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 59 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5   6,090 6,137 6,184 6,231 6,278 6,325 6,372 6,419 6,466 6,513 6,560
6 6,607                      
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 60 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4   5,692 5,744 5,797 5,849 5,901 5,953 6,005 6,057 6,110 6,162 6,214
5 6,266                      
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 61 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3   5,258 5,316 5,374 5,431 5,489 5,547 5,605 5,663 5,721 5,778 5,836
4 5,894                      
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 62 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2   4,779 4,843 4,908 4,972 5,036 5,100 5,164 5,228 5,293 5,357 5,421
3 5,485                      
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 63 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1   4,252 4,324 4,395 4,466 4,538 4,609 4,680 4,752 4,823 4,894 4,966
2 5,037                      
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 64 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   3,671 3,751 3,830 3,909 3,989 4,068 4,147 4,227 4,306 4,385 4,465
1 4,544                      
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10