Kapitaliseringsfaktorer

Arbejdsskader før 1. januar 2004 (og erhvervssygdomme anmeldt i 2004)
Forsørgertabserstatning tilkendt til det 65. år
Gældende ved omsætning fra 1. marts 2015

Note: Omfatter efterladte født den 1. juli 1939 eller senere, hvor den første afgørelse om forsørgertab er truffet den 1. juli 1999 eller senere, med erstatning tilkendt til det 65. år med 4 års afløsningsbeløb

 

Fyldt alder: 55 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9   7,300 7,331 7,361 7,392 7,423 7,454 7,484 7,515 7,546 7,577 7,607
10 7,638                      

 

Fyldt alder: 56 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8   7,025 7,059 7,093 7,127 7,161 7,196 7,230 7,264 7,298 7,332 7,366
9 7,400                      
10                        

 

Fyldt alder: 57 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7   6,727 6,764 6,802 6,840 6,877 6,915 6,953 6,990 7,028 7,066 7,103
8 7,141                      
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 58 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6   6,399 6,441 6,483 6,525 6,567 6,609 6,650 6,692 6,734 6,776 6,818
7 6,860                      
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 59 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4                        
5   6,043 6,090 6,136 6,183 6,229 6,276 6,322 6,368 6,415 6,461 6,508
6 6,554                      
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 60 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3                        
4   5,653 5,704 5,756 5,807 5,859 5,910 5,962 6,013 6,065 6,116 6,168
5 6,219                      
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 61 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2                        
3   5,223 5,281 5,338 5,395 5,453 5,510 5,567 5,625 5,682 5,739 5,797
4 5,854                      
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 62 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1                        
2   4,753 4,817 4,880 4,944 5,008 5,072 5,135 5,199 5,263 5,327 5,390
3 5,454                      
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 63 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0                        
1   4,233 4,304 4,375 4,446 4,517 4,588 4,659 4,730 4,801 4,872 4,943
2 5,014                      
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        

 

Fyldt alder: 64 år
Kapitaliseringsfaktor
Resterende erstatningsperiode i år og måneder
År Måneder
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0   3,660 3,740 3,819 3,898 3,977 4,057 4,136 4,215 4,294 4,374 4,453
1 4,532                      
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10