Hjemmet som arbejdsplads

Hvis en ansat udfører sit arbejde hjemme i stedet for arbejdsgivers virksomhed, kan en skade godt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det afgørende er, om skaden skete på grund af forhold, som arbejdsgiver har haft indflydelse på, eller om skaden skete på grund af den ansattes egen indretning af hjemmearbejdspladsen

Man er eksempelvis ikke omfattet, hvis man falder over en cykel i sin indkørsel, da cyklen i indkørslen ikke er et forhold,  arbejdsgiver har indflydelse på (Se Ankestyrelsens Principafgørelse U-9-06).

Hvis en ansat kommer til skade under transporten mellem hjemmearbejdspladsen og den sædvanlige arbejdsplads i forbindelse med, at den ansatte skal hente eller aflevere materialer, vil den ansatte være omfattet af loven.

Man er ikke omfattet af loven, hvis man går private ærinder, mens man arbejder fra en hjemmearbejdsplads.

Eksempel - privat ærinde, som ikke er dækket af loven
Karl arbejdede hjemme, og en dag forlod han sin bolig under normal arbejdstid for at købe ind. Under indkøbsturen blev han kørt ned. Ulykken blev ikke anerkendt, da der var tale om privat indkøb.

Når en ansat har tilkaldevagt eller rådighedsvagt, vil den ansatte være omfattet af loven under transporten mellem hjemmet og arbejdspladsen og omvendt.

Læs mere