Hvilke personer er omfattet af arbejdsskadesikringsloven?

Arbejdsskadesikringsloven dækker som hovedregel ansatte i Danmark eller på danske skibe og selvstændige, der har forsikret sig.

Nogle af lovens bestemmelser gælder desuden for medhjælpende ægtefælder til arbejdsgiveren.

Selvom en person tilhører den personkreds, der er omfattet af loven, er en skade ikke nødvendigvis omfattet af loven. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdet. Skaden skal være sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under (Arbejdsskadesikringslovens kapitel 3).

Du kan læse nærmere om, hvem loven dækker: