Selvstændige og arbejdsskader

Er du selvstændig er det frivilligt, om du vil sikre dig mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsskadesikringslovens kapitel 2).

'En selvstændig' i arbejdsskadesikringslovens forstand er den person, der ejer en virksomhed, og som hæfter for virksomhedens gæld. Virksomheden skal altså drives som enten enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S).

Uanset om du vælger at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring og/eller tilmelder dig AES, skal de ansatte i virksomheden stadig sikres med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og indbetaling af bidrag til AES for de ansatte.

Ejere af aktieselskaber A/S, iværksætterselskab (IVS) og anpartsselskaber ApS er ikke selvstændige i arbejdsskadesikringslovens forstand. Selskabet er en selvstændig juridisk person, som skal sikre de personer, der arbejder for selskabet - herunder også ejeren, når denne arbejder for virksomheden. Dette gælder uanset om pågældende er lønmodtager eller får løn ved overførsel at overskud fra virksomheden. Det gælder også uanset om selskabet ikke har et reelt økonomisk overskud.

Hvis ejeren af et A/S, IVS eller ApS udfører arbejde i A/S'et eller ApS'et, IVS'et vil personen derfor være omfattet af arbejdsskadesikringsloven på samme vilkår som en  almindelig ansat.

Derfor har A/S, IVS og ApS pligt til at sikre ejeren som de øvrige ansatte mod arbejdsskader ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig AES.

Det er ikke muligt at fravælge arbejdsskadesikringen for ejerne af A/S, IVS  og ApS, når de udfører arbejde for virksomheden.

Hvordan undersøger AES en sag

For at finde ud af, om en person er selvstændig, spørger vi om:

  • Hvorvidt personen er eneejer af virksomheden, eller hvor meget af virksomheden personen ejer
  • Hvorvidt personen er lønmodtager i virksomheden
  • Hvor længe personen har været selvstændig, og under hvilken selskabsform den selvstændige virksomhed bliver drevet

Læs mere