Foreningsarbejde og arbejdsskader

Medlemmer af en forening og deltagere i foreningens aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Medlemmer af en forening, der udfører arbejde, som går ud over foreningens formål, vil dog være omfattet af loven i den situation.

Personer, der er ansat af en forening (eksempelvis til at gøre rent i foreningens lokaler), er også omfattet af loven.

Eksempler på personer som er dækket af arbejdsskadeloven i forbindelse med arbejde for en forening

  • Frank var medlem af en bokseklub og kom til skade, da han sammen med medlemmer af bestyrelsen skulle nedtage en boksering efter en kamp.

Sagen blev afvist, da nedtagningen var en almindelig del af bokseklubbens aktiviteter.

  • Rikke var bestyrelsesmedlem i en gymnastikforening og havde til opgave at holde opsyn og gøre rent i foreningens gymnastiksal. Arbejdet var ulønnet, og et andet bestyrelsesmedlem skulle udføre arbejdet, hvis Rikke ikke kunne.

Rikke kom til skade under rengøring af gymnastiksalen. Sagen blev anerkendt, fordi arbejdet lå ud over de forpligtigelser, man normalt havde i foreningen.

Undersøgelse af sagen

AES vil normalt spørge tilskadekomne og foreningen om følgende:

  • Hvilket arbejde blev der udført
  • Hvem havde interesse i, at arbejdet blev udført
  • Var det sædvanligt for medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer at udføre det pågældende arbejde
  • Hvem skulle ellers have udført arbejdet