Håndsrækninger, tjenester, vennetjenester, hjælp og arbejdsskadeloven

En skade, der sker under selv meget korte og måske tilfældige tjenester eller håndsrækninger, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en vennetjeneste er omfattet af loven.

Hvis de følgende betingelser er opfyldt, taler det for, at vi kan anerkende en håndsrækning, tjeneste, vennetjeneste eller hjælp som arbejdsskade:

  • Håndsrækningen/vennetjenesten bliver udført i en anden persons interesse
  • Hjælpen er virkelig nødvendig
  • Der foreligger en opfordring eller accept til hjælpen
  • Hjælpen har et større omfang

Større krav ved håndsrækninger til familiemedlemmer

Hvis en person hjælper eller gør en tjeneste for et af sine familiemedlemmer, stiller loven lidt større krav til arbejdet. Det gælder også, hvis en person hjælper sine venner.

Hjælpen skal da være af større omfang og nytte, da det er normalt, at man hjælper til uden at den, man hjælper, bliver ens arbejdsgiver.

Hvis den person man hjælper, som alternativ var nødt til at ansætte en anden person til arbejdet, taler det for, at den som hjælper er omfattet af loven.

Eksempel på håndsrækning
Bent kom til skade, da han hjalp en smed med at læsse en kasse af en vogn. Smeden skulle reparere kassen, der tilhørte Bent. Smeden kunne ikke løfte kassen alene. Bent var omfattet af loven, da hans hjælp til at løfte kassen ned var nødvendig.

Eksempler på håndsrækning til familiemedlemmer
Ole kom til skade, da han slog græs for sin bror. Ole var ikke omfattet af loven, og sagen blev afvist, da det er almindeligt, at familiemedlemmer hjælper hinanden på den måde.

Per kom til skade, da han lavede mad til sine forældre, der begge var førtidspensionister og ikke selv kunne lave mad.

Per var ikke omfattet af loven, og sagen blev afvist, da denne hjælp er naturlig i et  familieforhold og derfor ikke bliver betragtet som arbejde.

Ejnar kom til skade, da han hjalp sin søn med at trække 25 rummeter tømmer. Både Ejnar og hans søn havde skovbrug. Det var Ejners traktor, der blev brugt til arbejdet., og han udførte arbejdet alene.

Ejnar var omfattet af loven, og skaden blev anerkendt som en arbejdsskade, da arbejdet havde stor værdi for sønnen og gik ud over, hvad der kunne forventes af et familiemedlem.

Læs mere