Personalefest

Hvis ansatte kommer til skade under en personalefest eller en julefrokost, som arbejdsgiver deltager i, vil den ansatte normalt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Hvis ansatte kommer til skade ved private fester, som arbejdsgiver ikke deltager i, og som ikke er et naturligt led i arbejdet, vil de ansatte ikke være omfattet af loven.

Undersøgelse af sagen

Vi vil normalt spørge den ansatte eller arbejdsgiver om følgende:

  • En beskrivelse af arrangementet, herunder hvor det fandt sted?
  • Om arrangementet blev afholdt i eller uden for arbejdstiden?
  • Hvem der arrangerede og fastsatte rammerne for det pågældende arrangement?
  • Hvad formålet med arrangementet var?
  • I hvilket omfang arbejdsgiver financierer begivenheden?
  • Om arrangementet havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiver?
  • Om der var pligt til at deltage i arrangementet, eller om det var frivilligt at deltage?
  • Om arbejdsgiver havde opfordret til deltagelse i arrangementet?
  • Om arbejdsgiver eller repræsentanter for arbejdsgiver deltog i arrangementet?
  • Om deltagerne var underlagt instruktion fra arbejdsgivers side?

Uddybende beskrivelse

Skader, der sker under personalefester, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Hvis en skade sker i forbindelse med en firmafest, kan den anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Sker skaden som fritidsaktivitet, er den ikke omfattet af loven.

Hvis formålet med en personalefest er at motivere og styrke samarbejdet for virksomhedens medarbejdere, vil en skade kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Det gælder for alle fester, at ulykker, der sker under en mere privat fortsættelse af festen, ikke er omfattet af loven. Dette gælder
uanset, om tilskadekomne fortsat opholder sig på arbejdsstedet.

Bygningshåndværkere, som har været med i et byggeri og deltager i et rejsegilde, vil være omfattet af loven.

Ansatte, der har til opgave på arbejdsgiverens vegne at deltage i sammenkomster af selskabelig art for eksempel receptioner, vil være omfattet af loven under repræsentationen. Dette gælder dog kun, hvis deltagelsen er i forretningsmæssig eller tjenstlig øjemed.