Engangserstatning

Hvis AES vurderer, at tilskadekomnes tab af erhvervsevne er mindre end 50 %, bliver erstatningen udbetalt som en engangserstatning. Beløbet er skattefrit.

Vi vil også fastsætte en dato for, hvornår erhvervsevnetabet er påvist. Tilskadekomne vil får en løbende erstatning fra den dag og frem til den dato, hvor afgørelsen har virkning fra.

Størrelsen af engangserstatningen afhænger af:

  • Hvor mange procent tilskadekomnes erhvervsevne er nedsat med
  • Hvor meget tilskadekomne tjente, da han eller hun kom til skade (årsløn)
  • Hvor gammel tilskadekomne er, når vi træffer afgørelsen om engangserstatning

Når vi træffer en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne, bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden. Erstatningen kan ikke udbetales som en engangserstatning.