Midlertidig afgørelse

AES træffer en midlertidig afgørelse om det aktuelle erhvervsevnetab, når tilskadekomnes erhvervsmæssige situation ikke er endeligt afklaret. Fx når tilskadekomne:

  • Revalideres enten med en uddannelse eller på en virksomhed
  • Modtager sygedagpenge
  • Modtager dagpenge
  • Modtager ledighedsydelse
  • Modtager ressourceforløbsydelse
  • Arbejder i et fleksjob, hvor kommunens bevilling af fleksjob er midlertidig

Revision

Træffer vi en midlertidig afgørelse, fastsætter vi altid en dato for, hvornår vi ser på tabet af erhvervsevnetab igen. Det hedder revision.

I forbindelse med revision indhenter vi nye oplysninger om tilskadekomnes erhvervsmæssige situation.

Vi træffer en ny afgørelse på baggrund af de nye oplysninger. Hvis tilskadekomnes situation fortsat er uafklaret, træffer vi igen en midlertidig afgørelse med en ny revisionsdato.

Hvis tilskadekomnes situation er afklaret, træffer vi en endelig afgørelse.

Løbende ydelse eller engangsbeløb?

Hvis tilskadekomne har fået en midlertidig afgørelse, kan tilskadekomne ikke få kapitaliseret en løbende ydelse (få udbetalt ydelsen som et engangsbeløb).

Undtagelsen er, hvis tilskadekomne er ansat i et fleksjob og er kommet til skade eller har anmeldt en erhvervssygdom efter den 1. januar 2006.

Her kan tilskadekomne bede os om at træffe afgørelse om den del af erhvervsevnetabet, der er sikkert. Den eventuelle erstatning for det sikre erhvervsevnetab vil kunne udbetales som et engangsbeløb.