Hvad er kapitalisering?

Kapitalisering er, når erstatning for tab af erhvervsevne bliver udbetalt som et engangsbeløb.

Erstatningen udbetales automatisk som et engangsbeløb, hvis et tab af erhvervsevne er mindre end 50 %. 

Hvis et tab af erhvervsevne er 50 % eller derover, bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse én gang om måneden.

Tilskadekomne har dog mulighed for at få udbetalt erstatningen for de første 50 % tab af erhvervsevne som et engangsbeløb. Se eksempel nederst på siden.

Det er kun muligt at få kapitaliseret en erstatning, hvis der er truffet endelig afgørelse i en sag. Hvis tilskadekomne har fået en midlertidig afgørelse, kan erstatningen kun udbetales som en løbende ydelse.

Når tilskadekomne er 2 år eller mindre fra folkepensionsalderen, kan den løbende ydelse ikke længere blive udbetalt som en engangserstatning. 

Den løbende ydelse bliver beskattet som en almindelig indkomst, hvorimod en engangserstatning er skattefri.

Hvordan får tilskadekomne den løbende ydelse kapitaliseret?

Hvis tilskadekomne vil have en løbende ydelse udbetalt som en engangserstatning, skal AES kontaktes enten skriftligt eller telefonisk.

Hvor tidligt kan den løbende ydelse kapitaliseres?

AES kan tidligst kapitalisere en løbende ydelse, når fristen for at klage over vores afgørelse om tab af erhvervsevne er udløbet (typisk efter 4 uger). 

Hvis tilskadekomne klager over vores afgørelse om tab af erhvervsevne, kan vi godt kapitalisere erstatningen, hvis tilskadekomne beder os om det.

Klager arbejdsgivers forsikringsselskab derimod over afgørelsen, kan vi ikke kapitalisere erstatningen, før Ankestyrelsen har truffet en afgørelse i sagen. 

Selv om forsikringsselskabet anker afgørelsen, kan tilskadekomne i nogle tilfælde få noget af sin erstatning udbetalt som en engangserstatning. Kontakt forsikringsselskabet for at få mere information.

Eksempel på kapitalisering af en løbende erstatning:
Kapitalisering af løbende ydelse over flere omgange.

Anna fik en erstatning for tab af erhvervsevne på 75 %.

Hun fik i første omgang løbende erstatning for 15 % tab af erhvervsevne kapitaliseret.

Senere ønskede hun at få yderligere løbende erstatning for 25 % tab af erhvervsevne kapitaliseret. Det kunne hun godt, da den samlede kapitalisering var under 50 % tab af erhvervsevne - nemlig 40 % (15 + 25).

Hvornår kapitaliserer AES en løbende erstatning?

Når en tilskadekommen anmoder os om at få kapitaliseret en løbende erstatning, imødekommer vi dette, hvis der er truffet en endelig afgørelse i sagen.

Vi kan kapitalisere den del af erstatningen, der erstatter tabet af erhvervsevnen op til 50 procent. (Arbejdsskadesikringslovens § 27, stk. 1 og 2).

Hvis den tilskadekomne anker afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne, har anken ikke opsættende virkning, og vi kan derfor alligevel træffe afgørelse om kapitalisering.

Er det derimod forsikringsselskabet eller AES, der anker afgørelsen, har anken opsættende virkning, hvilket betyder, at der ikke kan træffes afgørelse om kapitalisering, før Ankestyrelsen har taget stilling til sagen (Arbejdsskadesikringslovens § 44, stk. 6).

En løbende erstatning kan ikke omsættes til et kapitalbeløb, hvis tilskadekomne er 2 år eller mindre fra folkepensionsalderen.  (Arbejdsskadesikringslovens § 27, stk. 2, sidste pkt.)

AES træffer kun afgørelser om kapitalisering af en løbende erstatning træffes mellem den 1. og 15. i en måned. Det sker for at sikre, at forsikringsselskabet eller AES har mulighed for at nedsætte eller standse den løbende erstatning, inden næste ydelse kommer til udbetaling og samtidig få sendt kapitalbeløbet til den tilskadekomne.