Endelig afgørelse

Vi kan træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er afklaret. Det kan være, når tilskadekomne:

  • Er kommet i arbejde igen
  • Har afsluttet en revalidering
  • Har forladt arbejdsmarkedet helt eller delvist, fordi tilskadekomne eksempelvis er tilkendt førtidspension eller er overgået til efterløn

Der gælder særlige regler, hvis tilskadekomne er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse eller er ansat i et fleksjob.

Hvis vi træffer en endelig afgørelse, og tilskadekomne har ret til erstatning for erhvervsevnetab på mindre end 50 %, udbetales erstatningen normalt som et engangsbeløb (kapitalisering).

Hvis tilskadekomne har ret til erstatning for erhvervsevnetab på 50 % eller mere, udbetales hele erstatningen som en løbende ydelse, tilskadekomne modtager hver måned. Tilskadekomne kan få kapitaliseret op til 50 %, og den resterende del af erstatningen, der overstiger 50 %, udbetales som en løbende ydelse.

Læs mere