Tilskadekomne modtager ledighedsydelse på grund af arbejdsskaden

Når AES skal fastsætte tabet af erhvervsevne, har det betydning, om ulykken er sket eller sygdommen anmeldt før eller efter 1. januar 2006.

  • Ulykken er sket eller sygdommen er anmeldt før 1. januar 2006:

AES fastsætter tabet af erhvervsevne ved at sammenligne, hvad tilskadekomne kunne have tjent, hvis skaden ikke var sket, med hvad tilskadekomne kunne tjene efter skaden, hvis tilskadekomne ikke var visiteret til fleksjob. Vores afgørelse er som udgangspunkt endelig.

  • Ulykken er sket eller sygdommen er anmeldt efter 1. januar 2006:

AES fastsætter tabet af erhvervsevne ved at sammenligne, hvad tilskadekomne kunne have tjent, hvis skaden ikke var sket, med ledighedsydelsen. Vores afgørelse er midlertidig.

Eksempel på erstatning ved arbejdsskade efter 1. januar 2006

Lise modtager ledighedsydelse, mens hun venter på et fleksjob.

Lises kommune har visiteret hende til et fleksjob, men hun er endnu ikke startet i et konkret fleksjob. Lise modtager derfor ledighedsydelse.

Hvis Lise ikke havde fået en arbejdsskade, kunne hun efter vores vurdering tjene 300.000 kroner om året. Hun modtager, mens hun venter på fleksjobbet, 3.035 kroner i ledighedsydelse ugentligt. Det svarer til en årsindtægt på 157.820 kroner.

Lønnedgang: 300.000 (skønnet indkomst før skaden) - 157.820 (indkomst på ledighedsydelse) = 142.180 kroner (lønnedgang)
I procent giver det 142.180 * 100 / 300.000 = 47,39 % - eller afrundet til 45 % i erstatning for tabt erhvervsevne.

I Lises sag træffer vi en midlertidig afgørelse med en løbende erstatning og fastsætter det aktuelle tab af erhvervsevne til 45 %, svarende til lønnedgangen.

Erstatningen kan ikke udbetales som et engangsbeløb, fordi erstatningen er midlertidig. Vi genoptager sagen efter 1 år for at se, om Lise har fået sit fleksjob. Har hun det, fastsætter vi erhvervsevnetabet på ny.

Hvis Lise var kommet til skade før 1. januar 2006, havde vi truffet en endelig afgørelse om tabt erhvervsevne.