Hvad er en løbende ydelse?

Hvis vi vurderer, at et tab af erhvervsevne er 50 % eller mere, bliver erstatningen udbetalt som en løbende ydelse.

Ydelsen bliver udbetalt forud én gang om måneden. Der skal betales almindelig indkomstskat af den løbende ydelse.

Størrelsen af den løbende ydelse afhænger af:

  • Hvor mange procent tilskadekomnes erhvervsevne er nedsat med
  • Hvor meget tilskadekomne tjente, da skaden skete (din årsløn)
  • Hvor gammel tilskadekomne er, når vi træffer afgørelsen

Det vil fremgå af afgørelsen, hvornår ydelsen gælder fra.

Indtil 2 år fra folkepensionsalderen kan tilskadekomne bede om at få den løbende ydelse udbetalt som en engangserstatning - det kaldes kapitalisering.

Refusion

Hvis en erstatning har virkning fra før afgørelsen, vil tilskadekomnes kommune/Udbetaling Danmark kunne kræve, at tilskadekomne betaler sociale ydelser tilbage.

Kravet gælder kun for den periode, hvor en erstatning for tab af erhvervsevne overlapper de ydelser, tilskadekomne får af kommunen/Udbetaling Danmark.

Hvis tilskadekomne skal betale sociale ydelser tilbage, giver kommunen/Udbetaling Danmark os eller arbejdsgivers forsikringsselskab besked om, hvor stort et beløb det drejer sig om. Beløbet bliver trukket fra erstatningen, og tilskadekomne får det resterende beløb udbetalt.

Ophør af den løbende ydelse

Den løbende ydelse ophører med udgangen af den måned, hvor tilskadekomne får ret til folkepension.

Eksempel – Refusion af sociale ydelser ved udbetaling af erstatning for tabt erhvervsevne

Kommunens/Udbetaling Danmarks refusionskrav

Peter fik en erstatning for tabt erhvervsevne. Den løbende ydelse blev tilkendt fra 1. juni, hvor Peter var startet på en uddannelse.

Peter fik den første udbetaling af den løbende ydelse den 1. september. Udbetalingen dækkede hele perioden fra 1. juni til 1. september.

I den samme periode fik Peter sociale ydelser fra kommunen/Udbetaling Danmark. Derfor kunne kommunen/Udbetaling Danmark gøre et refusionskrav gældende for nogle af de ydelser, som Peter havde fået i perioden fra 1. juni til 1. september.