Tilskadekomne er ansat i et fleksjob på grund af arbejdsskaden

Når AES skal fastsætte tilskadekomnes tab af erhvervsevne, har det betydning, om ulykken er sket eller sygdommen er anmeldt før eller efter 1. januar 2006.

 • Ulykken er sket eller sygdommen er anmeldt før 1. januar 2006:
  Vi fastsætter tabet af erhvervsevne ved at sammenligne, hvad tilskadekomne kunne have tjent, hvis skaden ikke var sket, med hvad tilskadekomne kunne tjene efter skaden, hvis tilskadekomne ikke var kommet i fleksjob. Vores afgørelse er som udgangspunkt endelig.
 • Ulykken er sket eller sygdommen er anmeldt efter 1. januar 2006: Vi fastsætter tabet af erhvervsevne ved at sammenligne, hvad tilskadekomne kunne have tjent, hvis skaden ikke var sket, med tilskadekomnes løn i fleksjobbet inklusive kommunens tilskud. Vores afgørelse er enten midlertidig eller endelig, alt afhængig om tilskadekomne er ansat i fleksjobbet før eller efter 1. januar 2013.

Erhvervsevnetab ved ulykker sket og sygdomme anmeldt efter 1. januar 2006

Er tilskadekomne ansat i et fleksjob, fastsætter vi tabet af erhvervsevne på baggrund af en beregning af lønnedgangen efter skaden.
Når vi beregner tilskadekomnes tab af erhvervsevne, tager vi udgangspunkt i to forhold:

 • Hvad tilskadekomne kunne tjene i dag, hvis arbejdsskaden ikke var sket
 • Lønnen i fleksjobbet inklusive kommunens tilskud

Om tilskadekomne er blevet ansat i fleksjobbet før eller efter 1. januar 2013, har betydning for om vores afgørelse er midlertidig eller endelig.

 • Tilskadekomne er blevet ansat før 1. januar 2013: afgørelsen er som udgangspunkt endelig.
 • Tilskadekomne er blevet ansat efter 1. januar 2013: afgørelsen er midlertidig.

Eksempler på erstatning for arbejdsskade efter 1. januar 2006

 • Ulla er blevet ansat i et fleksjob før 1. januar 2013 på grund af en arbejdsskade

Ulla får en løn i fleksjobbet på 200.000 kroner om året inklusive kommunens tilskud til arbejdsgiver. Uden skaden kunne hun efter vores vurdering tjene 300.000 kroner om året. Det giver en lønnedgang på: 300.000 - 200.000 = 100.000 kroner.

I procent giver det 100.000 * 100 / 300.000 = 33,3 % - eller afrundet til 35 % i erstatning for tabt erhvervsevne.

Vi træffer en endelig afgørelse om, at Ullas erhvervsevnetab er 35 %.

 • Per er blevet ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013 på grund af en arbejdsskade

Per får en løn i arbejdet på 80.000 kroner om året og fleksløntilskud fra kommunen på 120.000 kroner om året. Per tjener nu i alt 200.000 kroner om året. Uden skaden kunne han efter vores vurdering tjene 400.000 kroner om året.

Det giver en lønnedgang på: 400.000 - 200.000 = 200.000 kroner.

I procent giver det 200.000 * 100 / 400.000 = 50 % i erstatning for tabt erhvervsevne.

Vi træffer en midlertidig afgørelse om, at Pers aktuelle erhvervsevnetab er 50 %.

Erhvervsevnetab ved ulykker sket og sygdomme anmeldt før 1. januar 2006

Hvis tilskadekomne er i fleksjob efter reglerne før 1. januar 2006, fastsætter vi tabet af erhvervsevne ud fra et skøn. Vi sammenligner, hvad tilskadekomne kunne have tjent, hvis skaden ikke var sket, med hvad tilskadekomne kunne tjene efter skaden, hvis tilskadekomne ikke havde fået et fleksjob. Vi lægger også vægt på følgende:

 • Hvor mange timer tilskadekomne er i stand til at arbejde i fleksjobbet, og hvilke skånehensyn arbejdsgiveren må tage til tilskadekomne som følge af din arbejdsskade
 • Skadens art og omfang, herunder hvordan den påvirker tilskadekomnes muligheder for at arbejde
 • Tilskadekomnes alder, evner og uddannelse

Vi lægger ikke vægt på, hvad tilskadekomne får i løn i fleksjobbet.

Vores afgørelse er som udgangspunkt endelig.