Tilskadekomne får tilkendt førtidspension

Hvis tilskadekomne på grund af sin arbejdsskade modtager førtidspension beregner vi erhvervsevne tabet ud fra en vurdering af, hvad tilskadekomne tjente før skaden sammenlignet med, hvad tilskadekomne kunne tjene efter skaden, hvis han/hun ikke var på førtidspension.

Ved denne vurdering tager vi blandt andet hensyn til tilskadekomnes evner, uddannelse, alder og skadens omfang.