Tilskadekomne er under uddannelse på grund af en arbejdsskade

Hvis tilskadekomne er under uddannelse for at få et nyt job på grund af en arbejdsskade, vil vi ikke beregne erstatning for tabt erhvervsevne ud fra tilskadekomnes indtjening under uddannelsesforløbet.

Vi vil i stedet for lave en sammenligning, hvor vi se på, hvad tilskadekomne kunne have tjent, hvis han eller hun ikke var kommet til skade og sammenligne det med, hvad tilskadekomne aktuel ville tjene med sin skade, hvis han eller hun ikke var under uddannelse.

I den periode, hvor tilskadekomne er under uddannelse, kan vi træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tabt erhvervsevne, svarende til tilskadekomnes aktuelle tab.

Eksempel på erhvervsevnetab under uddannelse

Dan havde tidligere en indkomst på 300.000 kroner om året. På grund af en rygskade måtte han opgive sit arbejde, og han var begyndt på en ny uddannelse. Vi vurderede, at han havde fået et mén på 10 % som følge af rygskaden.

Vi traf en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne. Afgørelsen gjaldt så længe, Dan var under uddannelse.

I afgørelsen lagde vi vægt på hans skånebehov i forhold til rygbelastende arbejde, hans alder og hans årsindkomst før skaden. Det sammenlignede vi med, hvad Dan kunne tjene efter arbejdsskaden, hvis han ikke var nødt til at lade sig omskole. Ud fra dette fastsatte vi Dans midlertidige tab af erhvervsevne skønsmæssigt til 25 %.

Da Dan var færdig med sin uddannelse, lavede vi en ny beregning, hvor vi tog udgangspunkt i Dans mulighed for at tjene penge efter sin omskoling.